Giải nén –> Mở file SiglusEngine_Hoshi.exe để chơi.